FORMULARE UTILIZATE
Formulare utilizate in cadrul interactiunii cu persoanele fizice si juridice, in exercitarea drepturilor sau pentru facilitarea indeplinirii obligatiilor stabilite prin lege, aferente serviciilor publice furnizate:
  Metodologie
 • Metodologie proprie completare formulare
  • Formulare R.M.
 • Model cerere registru zilieri - Anexa 1
 • Adresa depunere extras zilieri - Anexa 2
 • Cerere eliberare adeverinta vechime salariat - Anexa 3
 • Sesizare catre ITM - Anexa 4
 • Cerere eliberare extras revisal - Anexa 5
 • Cerere refacere continut revisal la angajator - Anexa 6
 • Model solicitare parola revisal - Anexa 7
 • Formular de inscriere la concurs - Anexa 15
  • Formulare S.S.M.
 • Cerere abilitare pentru servicii externe de prevenire si protectie - Anexa 8
 • Cerere de reinnoire certificat de abilitare - Anexa 9
 • Cerere in vederea avizarii documentatiilor - Anexa 10
 • Notificare pentru prestare permanenta - Anexa 11
 • Notificare pentru prestare temporara sau ocazionala - Anexa 12
 • Model cerere si opis documente - Anexa 13
 • Model declaratie pe propria raspundere - Anexa 14
  • Formulare cazier.
 • Model exprimare consimtamānt solicitare cazier judiciar - Anexa 1
 • Model revenire asupra consimtamāntului pentru solicitare cazier judiciar - Anexa 2
 •  
  Despre noi   |   Campanii   |   Legislaþie   |   Formulare tipizate    |   Sesizãri
  Copyright © 2006, ITM Vaslui. Toate drepturile rezervate.
  Realizat de Mihai Cioatã.